Registreer nu voor een gratis bezoek!

Partners

Wij zijn ontzettend blij met de support van onze partners. Ook waarderen wij alle inzet en het enthousiasme van onze Raad van Advies.

Maak hier kennis met onze partners.

Founding partners Talent partners Experience partners Raad van Advies

 

Founding partners

Michèle Blom

Michèle Blom

Directeur-generaal Rijkswaterstaat

"De Nederlandse infrastructuur is de komende decennia dringend aan een facelift toe. Door de klimaatverandering moeten dijken, sluizen en stuwen massaal worden versterkt. Honderden bruggen, viaducten en tunnels hebben een opknapbeurt nodig. En om Nederland in beweging te houden is tot 2032 nog minstens 1.000 kilometer aan extra rijstroken nodig. Maar hoe gaan we om met hinder, storingen en gevaarlijke situaties? Hoe maken we onze infrastructuur klimaatneutraal? En hoe maken we onze wegen nu al geschikt voor zelfrijdende auto’s en slimme mobiliteit? Bouwen aan Nederland vraagt nieuwe inzichten, nieuwe oplossingen en nieuw talent. Daarom investeren we graag in jouw talent. Met deze InfraExperience hopen we je te inspireren voor een uitdagende carrière in de infrasector. Ga de uitdaging aan: Nederland wacht op je!"

Maxime Verhagen

Maxime Verhagen

Voorzitter Bouwend Nederland

"Ga jij aan de slag met smart mobility? Bedenk jij de oplossing voor de files van morgen? En hoe bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen we onze infrastructuur in de toekomst? Denk hierbij niet alleen aan wegen, bruggen en sluizen, maar ook kabels, leidingen en IT-infrastructuur. Om Nederland bereikbaar te houden heeft de sector een kennis- en technologie-impuls nodig. We willen slimme oplossingen, een efficiënte aanpak en de innovatiekracht verder aanwakkeren. Zo worden bruggen al in 3D geprint en worden wegen gemaakt van gerecycled kunststof. We vinden het belangrijk dat we gebruik maken van nieuwe technologieën en hergebruik van materialen. Hier hebben we afgestudeerden en startende young professionals hard bij nodig. En daarom is Bouwend Nederland als founding partner betrokken bij InfraExperience. Ga jij het maken in de bouw en infra?"

Andrea Vollebregt

Andrea Vollebregt

Directeur Nederlandse Vereniging van Waterbouwers

"Infra werken zijn gericht op de toekomst van Nederland! Hoe de hele GWW-sector duurzamer én innovatiever moet werken wordt bepaald door de jongste generatie bouwers. Die moeten aan het roer staan! Daar is InfraExperience het ontmoetingsplatform voor.”

Philip van Nieuwenhuizen

Philip van Nieuwenhuizen

Voorzitter MKB Infra

"De infrasector ontwikkelt zich razendsnel en stelt hoge eisen aan de talenten die we zoeken, bijvoorbeeld op het gebied van creativiteit, toekomstgericht denken, planning en ruimtelijk inzicht. De ontwerp-, planning- en aanlegfase is veel meer hightech dan vaak wordt gedacht en de transitie naar smart mobility maakt het nog uitdagender. Er moet namelijk met veel meer factoren rekening gehouden worden. Bij het bouwen van een OV- en/of fietsweg moet je ook denken aan een trein - of autotransferium. Kortom: het is niet meer alleen een vraag naar meer asfalt of rails, maar een puzzel waar ook demografische en ruimtelijke factoren in mee moeten worden genomen. Het wordt een groot computerspel en de taak voor jonge talenten is die zo te modelleren dat iedereen het kan spelen! Wij zijn ontzettend blij met het initiatief InfraExperience, omdat wij zo de kans krijgen de toekomstige generatie de branche te laten ontdekken. We roepen het MKB dan ook op om aanwezig te zijn op InfraExperience!”

Talent partners

Huigert de Hoop

Huigert de Hoop

Windesheim | Manager afdeling Bouw & Infra

"Het werkt voor studenten enorm motiverend om gedurende hun studie veelvuldig in contact te komen met toonaangevende bedrijven en vooruitstrevende projecten en daar sluit de InfraExperience op aan." 

Leentje Volker

Leentje Volker

Hoogleraar Universiteit Twente

"De infrasector heeft talent nodig om de toekomst van de infrastructuur vorm te geven. InfraExperience biedt deze talenten de kans om op een interactieve manier kennis te maken met de praktijk en te ervaren waarom het belangrijk is om via opleidingen kennis hierover op te doen. De Universiteit Twente draagt als Talent Partner van InfraExperience graag bij aan dit initiatief. We zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor de toekomst van de sector!”

Aart Westerduin

Aart Westerduin

Opleidingsmanager Civiele Techniek Hogeschool Rotterdam

"De infrasector heeft nieuwe talenten hard nodig. Onze studenten komen tijdens InfraExperience in contact met verschillende werkgevers en zien de nieuwste ontwikkelingen "live”. Maar bovenal horen ze de ervaringen van young professionals en kunnen ze hen vragen stellen. Daardoor krijgen ze een beter zicht op hun mogelijke toekomstige baan. De Hogeschool Rotterdam is Talent Partner van InfraExperience omdat wij het belangrijk vinden dat onze studenten de diversiteit aan infra bedrijven ontdekken, zelf zien hoe innovatief de sector is en te weten komen waar zij zich op hun plek voelen in de infra wereld.”

Jonathan Conep

Jonathan Conep

Manager Technificent

Technificent is een dochteronderneming van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en is gevestigd in het hart van de campus. Technificent is opgericht met als doel studenten en bedrijven te verbinden.
"Het doel van Technificent is studenten en bedrijven verbinden. Op InfraExperience wordt die verbinding gelegd. Studenten kunnen in een inspirerende omgeving in contact komen met bedrijven uit de infrasector en innovaties van bedrijven beleven. Wij zijn Talentpartner van InfraExperience zodat we onze krachten kunnen bundelen. De infrawereld verandert en de nieuwe generatie kan veel voor de wereld van morgen betekenen!”

Leo van Gelder

Leo van Gelder

Associate professor Rotterdam University of Applied Science

"De temperatuur stijgt, het ijs smelt, de zeespiegel stijgt en de piekafvoeren van rivieren nemen toe. Het wordt dus een hele opgave om Nederland hier tegen te beschermen. Het Centrum voor Hoogwaterveiligheid, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam, wilt daarom met studenten een bijdrage leveren aan het meedenken aan en het uitwerken van creatieve ideeën. De Infra experience is een mooi moment om hier bekendheid aan te geven."

Experience partners

Kevin Vernooij

Kevin Vernooij

Werkvoorbereider Mourik Infra B.V.

"De infrasector biedt voor ons als jonge ingenieurs veel uitdagingen als het gaat om de alledaagse problemen. Innovatie is daarbij zeer belangrijk om op de lange termijn tot de beste, veiligste en milieuvriendelijkste oplossingen te komen. Elke dag kunnen en willen leren maakt het werken in de infrasector uitdagend. Ik ben trots om namens Mourik Infra elke dag een essentiële bijdrage te mogen leveren aan de toekomst van Nederland."

Michelle Hartman

Michelle Hartman

Corporate Recruiter ENGIE

"Samen werken aan een duurzaam bereikbaar Nederland. Het is de ambitie die ons iedere dag uitdaagt om tot innovatieve oplossingen te komen. Van slim onderhoud aan tunnels tot innovatieve laadoplossingen en van duurzame energienetten tot integrale gebiedsontwikkeling. Veelzijdige uitdagingen die vragen om medewerkers met een frisse blik en creatieve ideeën. Wij zijn altijd op zoek naar een zo divers mogelijke mix aan talenten en karakters die in een creatief spanningsveld tot duurzame resultaten komen. Daarbij vormen innovatie en vakmanschap de kurk waar een technisch dienstverlener en energiebedrijf als ENGIE op drijft. InfraExperience biedt de uitgelezen mogelijkheid om met studenten hierover in gesprek te komen.”  

Raad van Advies

Eurvel Winters

Eurvel Winters

Adviseur Aanbesteden Contracteren Van der Bouw

"De infrasector is voor mij: een vliegende start waar jij altijd op kunt bouwen, bouwen aan jouw toekomst, de toekomst die dag in dag uit in beweging is, de beweging waardoor jij niet merkt dat je werkt, maar waardoor jij deze veelzijdige infrawereld leeft en beleeft.”

Rick Markestein

Rick Markestein

Design Engineer Tetrahedron

"De infrasector speelt een enorme rol in de energietransitie die ons te wachten staat. Hoe vet is het dan, dat je als jongere binnen diezelfde infrasector direct invloed kan hebben om de klimaatdoelen te halen!”

Tomas te Velde

Tomas te Velde

Oprichter Suit-case
Céline van Hooff

Céline van Hooff

MSc. Transport, Infrastructure and Logistics, Delft University of Technology
Erik Winde

Erik Winde

Adviseur Waterbouw bij Sweco

"Bij alles wat we doen maken we gebruik van infra: van reizen en werken tot simpele activiteiten als koffiezetten of een telefoon opladen. De komende decennia staan we voor een aantal grote uitdagingen. Veranderingen in mobiliteit en de energietransitie, maar ook het in stand houden en renoveren van de infrastructuur die we nu gewend zijn te gebruiken. Dit vraagt om nieuwe ideeën. Als jonge ingenieurs ontwerpen we de toekomst en we maken deze mogelijk!”

Jesse van der Mieden

Jesse van der Mieden

Adviseur bij Flux Partners

"Samen met overheden, ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers creatieve en duurzame oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken in de bebouwde omgeving. Dat is wat ik tof vind aan de sector."

Stefan Kornaat

Stefan Kornaat

Extern-coördinator bij S.V. Construct

"Wij leven in een wereld waar alles en iedereen afhankelijk is van infrastructuur. Als je na denkt over de schaal en invloed van deze sector dan is het lastig om niet onder de indruk te zijn. Ik deel mijn enthousiasme graag en wil dit met iedereen delen."

Zoscha Droog

Zoscha Droog

Trainee Asset Management bij Havenbedrijf Rotterdam

"Ik vind deze omgeving fantastisch, het werk is uitdagend en divers en ik kan echt een verschil maken door het oude denken en de schat aan kennis en ervaring te verbinden met enthousiasme, nieuwe ideeën en nieuw elan. We staan de komende decennia voor een paar hele grote uitdagingen, waarbij al deze elementen nodig zijn. Daar kunnen wìj dus echt een verschil maken!”

Stefan Jammers

Stefan Jammers

Technisch adviseur bij Rijkswaterstaat

"De Nederlandse infrastructuur up-to-date houden, is de grootste opgave die we in de 21ste eeuw gaan meemaken. Jij kunt meehelpen om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden!”

Esther Berends

Esther Berends

Financial trainee bij Havenbedrijf Rotterdam

"Ik draag graag mijn steentje bij aan de oplossing die InfraExperience biedt voor een duurzame toestroom van arbeidskrachten, om jongeren ervan te kunnen overtuigen dat dit een interessante en uitdagende sector is om in te werken."

Marjolein van Houdt

Marjolein van Houdt

Coördinator Stagebureau & Campus Events bij BAM Infra Nederland bv

"Door digitalisering, innovatie en de aandacht voor duurzaamheid is de Infrasector voortdurend in beweging. Maak onderdeel uit van deze sector en raak nooit uitgeleerd."

Jip Colenbrander

Jip Colenbrander

Adviseur Duurzaam Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam / Young Professional bij Jelmer

"Europa gaat het eerste klimaatneutrale continent worden. De transitie en beweging in de Infra-sector is daarbij van groot belang en daar draag ik heel graag mijn steentje aan bij!"